Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Veri Sanallaştırma(data virtualization) Nedir?


Veri sanallaştırma, bir uygulamanın, verilerin hangi şekilde biçimlendirildiği veya fiziksel olarak bulunduğu lokasyon gibi verilerle ilgili teknik detayları gözardı eden verileri almasına ve değiştirmesine ortam hazırlayan bir veri yönetimi terimidir.Read More »


Mimikatz nedir?


Mimikatz, Benjamin Delpy tarafından yazılmış ve amacı kullanıcı bilgilerini toplamak olan bir uygulamadır. Read More »


Etiketsiz Veri (Unlabelled Data)


Denetimsiz makine öğrenmesinde işlemler etiketsiz veri üzerinden yapılmaktadır. Çünkü herhangi bir etiketli data mevcut değildir. Makine öğrenmesi verilerin herbirinin karakteristiklerini ve özelliklerini tanımlar. Read More »


Etiketli Veri (Labelled Data)


Denetimli makine öğreniminde, etiketli veriler, veri eğitimi ve test alıştırmaları için yönlendirme işlevi görür. Read More »


VPN(Virtual Private Network) Nedir?


VPN’ler ortak olarak kullanılan bir internet ağının güvenliği artırmak için özel ağlar olarak kullanılmasına olanak tanıyan ağlardır. Read More »


Hibrit Uygulamalar(Hybrid app)


Farklı platformlarda(Bilgisayar, Tablet, Mobil cihazlar) çalışan uygulamalardır.  Read More »


Site Haritası(Sitemap) nedir?


Site haritası bir web sitesini oluşturan sayfaların haritasıdır veya anahatlarıdır. Read More »


Cookie(Çerez) nedir?


Cookie (Çerez) ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza bırakılan küçük text dosyalarıdır. Ziyaret ettiğiniz siteye tekrar giriş yaptığınızda sitenin sizi tanıması için oldukça kullanışlıdır.Read More »


Proxy Server nedir?


Proxy sunucu ve diğer ağ araçlarının gelişmesi ile ağ zekası son zamanlarda oldukça gelişmiştir. Read More »


Sanallaştırma(Virtualization) nedir?


Birden fazla işletim sisteminin konuk olarak varolan donanım kaynaklarını paylaşarak ortak olarak kullanmalarına sanallaştırma denir. Read More »