Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

IP (Internet Protocol)


İnternet üzerinden iletişim için kullanılan temel protokol IP’dir. Bilginin ağa bağlı cihazlar tarafından paketlenmesinin, adreslenmesinin, aktarılmasının, yönlendirilmesinin ve alınma şeklini belirtir.

1974 yılında geliştirilmeye başlandı. TCP protokolü ile sıkça beraber uygulanmaktadır. Beraber uygulandığından TCP/IP adını almaktadır. 1981’de ilk sürümü IPv4 tanımlanmıştır.  1998 yılından itibaren IPv6 tasarlanmaya başlamıştır 2018’de internet ağının yaklaşık %20 si IPv6 tarafından yürütülmektedir.

IP adresi, bir bilgisayarı veya Internet’teki başka bir aygıtı tanımlayan numaradır. Posta postasının nereden geldiğini ve nereye gönderilmesi gerektiğini belirleyen bir posta adresine benzer. IP adresleri, İnternet Protokolü ile iletilen verinin kaynağını ve hedefini benzersiz bir şekilde tanımlar.

IPv4 32 bit uzunluğundadır. 232  kadar adresi adresleyebilmektedir. Yaklaşık olarak 4.3 milyar adres uzayına sahiptir. 1980’lerde, bu ağa bağlı her cihaza hitap etmek için yeterliydi, ancak günümüzde yeterli olamayacağı ortaya çıkmaya başladı.

IPv6 128 bit uzunluğundadır. 2128 kadar adresi adresleyebilmektedir. IPv4’e göre çok daha fazla adres uzayına sahiptir.

IPv4 IP adresiyle, beş sınıf IP aralığı vardır: Sınıf A, Sınıf B, Sınıf C, Sınıf D ve Sınıf E, yalnızca A, B ve C yaygın olarak kullanılır.