Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Kategori: İşletim Sistemleri


Uygulama (Application) nedir?


Uygulama bir program ve programlar grubudur. Son kullanıcı için tasarlanıp, hazırlanırlar.  Uygulama yazılımları, web tarayıcı, veritabanı programları vb. yazılımlardan oluşur. uygulamalar işletim sistemi ve sistem yardımcı programları olmadan çalışamadıklarından sistem yazılımının üzerine kurulurlar. Read More »


GUI nedir?


GUI (Graphical User Interface),”Grafiksel Kullanıcı Arayüzü” anlamına gelir. Read More »


Exabyte nedir?


Exabyte(EB) 1018 veya 1,000,000,000,000,000,000 byte karşılık gelmektedir. Read More »


Batch Process (Toplu İşlem) nedir?


Bazı bilgisayar işlemlerinin bıktırıcı ve tekrarlayıcı olduğu bir çok bilgisayar kullanıcısı tarafından bilinmektedir. Eğer bir görevin tekrarlanması gerekiyorsa, işin çoğunu otomatikleştirmek için bir toplu işlem kullanılabilir.Read More »


Microsoft DOS(MSDOS)


MSDOS, Microsoft Disk Operating System kelimelerinin kısaltmasıdır. Grafik ekranı yoktur. Komut satırında çalışan bir işletim sistemidir. Read More »


Semafor(Semaphore) nedir?


Semaforlar, işletim sistemleri tarafından deadlockların (Ölümcül kilitlenmelerin ) önlenmesinde kullanılan sinyallerdir.Read More »


SRJF(Short Remaining Job First)


CPU Scheduling algoritmalarındab biridir. SJF algoritmasından farkı pre emptive yani araya başka bir işi almasıdır. Çalışma zamanı en kısa olan işi en önce çalıştırmaktadır. Read More »


SJF(Short Job First) Algoritması (En kısa olan önce)


CPU scheduling algoritmalarından SJF algoritmasında en kısa olan prosesin önce işlenmesi ilkesine göre çalışmaktadır. Örneğin;Read More »


FCFS(First Come First Served)(İlk Gelen İlk Hizmeti Alır)


FCFS(First Come First Served)

İşletim Sistemleri dersinin konusu olan Cpu Scheduling algoritmalarından ilki FCFS(First Come First Served) yani ilk gelen ilk hizmet alır algoritmasından bahsedeceğiz. Read More »