Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Etiketsiz Veri (Unlabelled Data)


Denetimsiz makine öğrenmesinde işlemler etiketsiz veri üzerinden yapılmaktadır. Çünkü herhangi bir etiketli data mevcut değildir. Makine öğrenmesi verilerin herbirinin karakteristiklerini ve özelliklerini tanımlar. 

Bunu açıklamanın en iyi yollarından biri, meyve tabağı metaforunu kullanmaktır. Makine öğrenme programının üç çeşit meyve – muz, üzüm ve elma tanımlamayı öğrendiğini varsayalım. İlk eğitim setindeki veriler etiketlenirse, makine öğrenme programı bu perspektiften çalışır – ardışık görüntüleri bu üç kategoriden birine eşleştirir. Bununla birlikte, veri parçalarından hiçbiri üç meyve ismiyle etiketlenmemişse – muz, üzüm ve elma – makine öğrenim programının her bir görüntüyü değerlendirerek ve renkli – sarı, kırmızı veya mor – şekiller gibi özelliklere bakarak çalışması gerekir. Uzun ve ince, yuvarlak veya kümelenmiş – ve diğer özellikler.

Bu örnekten, etiketli verilerin karar sonuçları için makine öğrenme algoritmalarını kullanmak için nasıl daha kolay fırsatlar sağladığını görmek kolaydır. Bununla birlikte, etiketlenmemiş verilerle ilgilenen sofistike denetimsiz makine öğrenme programları da şaşırtıcı derecede doğru ve kesin sonuçlar doğurabilir.