Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Veri Sanallaştırma(data virtualization) Nedir?


Veri sanallaştırma, bir uygulamanın, verilerin hangi şekilde biçimlendirildiği veya fiziksel olarak bulunduğu lokasyon gibi verilerle ilgili teknik detayları gözardı eden verileri almasına ve değiştirmesine ortam hazırlayan bir veri yönetimi terimidir. Veri sanallaştırmanın amacı, verileri kopyalamak veya bir yerden başka bir yere aktarmak zorunda kalmadan birden fazla, farklı kaynaktan elde edilen verilerin temsilini oluşturmaktır.

Veri sanallaştırma yazılımı, panel veya görselleştirme aracı yardımıyla sanal görüntüleme için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarını toplar. Bu sistemleri genellikle IBM, SAP, Denodo Technologies, Oracle, TIBCO Yazılımı, Microsoft ve Red Hat gibi büyük firmalar satmaktadır.