Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

SJF(Short Job First) Algoritması (En kısa olan önce)


CPU scheduling algoritmalarından SJF algoritmasında en kısa olan prosesin önce işlenmesi ilkesine göre çalışmaktadır. Örneğin;

Proses Numarası Çalışma Zamanı Öncelik
P1 7 1
P2 5 3
P3 8 3
P4 3 1

 

Yukarıdaki örnekte önce çalışma zamanı kısa olan işleme alınacaktır. Çalışma sırası P4, P2, P1 ve P3 şeklinde olacaktır.

Short Job First

Short Job First

Yukarıdaki örnek için ortalama bekleme süresi: P1=8, P2=3, P3=15, P4=0 şeklinde olacaktır. Buradan ortalama bekleme süresi 8+3+15+0=26/4 =6,5 olacaktır.