Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

SRJF(Short Remaining Job First)


CPU Scheduling algoritmalarındab biridir. SJF algoritmasından farkı pre emptive yani araya başka bir işi almasıdır. Çalışma zamanı en kısa olan işi en önce çalıştırmaktadır. Örnek olarak aşağıda tabloda verilen bir işin planlanmasını SRJF algoritması ile yapılmak istenmektedir.

Proses Numarası Geliş Zamanı Çalışma Zamanı Öncelik
P1 0 10 1
P2 0 8 3
P3 2 7 3
P4 2 4 1
Short Remaining Job First

Short Remaining Job First

Şekil-1 SRJF Algoritmasına göre İşlem sırası
Şekil-1’de yapılması istenen işlemlerin sıralaması verilmektedir. P2, 0 zamanında gelen en kısa iş olduğu için işlemlere P2 ile başlanmakta fakat 2 zamanına gelindiğinde P4 en kısa işlem olduğu için araya girmektedir.
Ortalama bekleme süresi : P1=19, P2 =4, P3=10, P4=0 19+4+10+0=33/4=8,25 tir.