Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Sıralama Algoritmaları


Sıralama algoritmaları, elimizdeki bir sayı dizisini büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak için kullanılan algoritmalardır.Read More »


SRJF(Short Remaining Job First)


CPU Scheduling algoritmalarındab biridir. SJF algoritmasından farkı pre emptive yani araya başka bir işi almasıdır. Çalışma zamanı en kısa olan işi en önce çalıştırmaktadır. Read More »


Osi Referans Modeli


Osi referans modeli bilgisayar ağlarında standartlaşmayı sağlamak için İSO tarafından ortaya konan bir modeldir. Osi referans modeli 7 katmandan oluşmaktadır. Read More »


Tasarım Deseni nedir? (Design Pattern)


Tasarım desenleri sürekli tekrar eden sorunlara karşı oluşturulmuş olan tekrar kullanılabilen çözüm metotlarıdır.  Probleme uygulanabilen kalıplardır. Yazılım tasarımlarındaki sorunlara karşı oluşturulmuşlardır. Read More »


SJF(Short Job First) Algoritması (En kısa olan önce)


CPU scheduling algoritmalarından SJF algoritmasında en kısa olan prosesin önce işlenmesi ilkesine göre çalışmaktadır. Örneğin;Read More »


FCFS(First Come First Served)(İlk Gelen İlk Hizmeti Alır)


FCFS(First Come First Served)

İşletim Sistemleri dersinin konusu olan Cpu Scheduling algoritmalarından ilki FCFS(First Come First Served) yani ilk gelen ilk hizmet alır algoritmasından bahsedeceğiz. Read More »