Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

ER (Entity- Relationship) Model


ER (Entity-Relationship) model veritabanı, sınıf tasarımlarında çok sık karşılaştığımız modellerden bir tanesidir. Veritabanı nesneleri arasında ilişki kurarak, nesnelerin birbiri arasında ki ilişkilerini ve özelliklerini gösteren bir modeldir.3 temel kavramı vardır;

  • Varlık (Entity) : ER modelde varlıkları temsil eden kavramdır. Örnek olarak class(sınıf) ve veritabanı tabloları verilebilir.
  • Nitelik (Attribute) : Varlıkların içerdiği alanları göstermektedir. Örnek olarak tablolarda bulunan sütunlar  ve sınıfların değişkenleri verilebilir.
  • İlişki (Relationship) : Varlıklar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Aşağıdaki örnekte bir öğrenci yönetim sisteminden bir örnek gösterilmektedir.

Örnekteki senaryo şu şekilde tasarlanmıştır;

  • Bir öğrencinin birden çok dersi vardır.
  • Bir öğrencinin birden çok öğretmeni vardır.