Bilgisayar Terimleri

Hergün bir Bilgisayar terimi paylaşımı…

Strateji (Strategy) Tasarım Deseni


Yapılacak olan bir işlem için farklı uygulama durumlarının oluştuğu olaylarda,  yöntemi kullanacak olan nesne hangi durumu kullanacağını seçer.

Strateji tasarım desenine ait UML diagramı aşağıda örnek olarak verilmiştir. Farklı öğrenciler için farklı not hesaplama durumları olan bir senaryoya göre UML diagramı oluşturulmuştur.

tasarım desenleri